Oppdrag 2007 – 2008

Renovering av fasader og betong

2007-2008 Fasader Total renovering av fasade.
Fasaden er malt med Keim Granital.
Vinduer er malt med Beckers vindus maling.
2007-2008 Fasade Stallerudsveien Fasade renovering.
Stallerudveien 121
Vasking og maling av hele fasaden å inne på terrassene.
Maling av vinduer og dører.
2007-2008 Betong renovering Betong renovering.
Pussing av frost skader.
Maling av skille vegger.
Epoxy behandling av dekker.
Utskifting av front plater
2007-2008 Betong renovering Bildet tatt ved overlevering